Projektai

Vykdomi

Europos tyrimų etikos komitetų bendradarbiavimo tinklas (angl. European Network of Research Ethics Committees, EUREC) vienija Europos šalyse veikiančius nacionalinius tyrimų etikos komitetus, asociacijas, tinklus ir kitas panašias bendradarbiavimo iniciatyvas. Jis padeda stiprinti Europos šalių tyrimų etikos komitetų gebėjimus ir bendradarbiavimą Europos tyrimų etikos srityje. EUREC tinklas, kaip skėtinė organizacija, jungia Europos tyrimų etikos komitetus su kitoms tyrimų organizacijomis, tokiomis kaip Europos Komisijos etinio vertinimo sistema (angl. European Commission‘s ethical review system) ar Europos medikų asociacija (angl. European Medical Association). EUREC taip pat bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, kurios veikia tyrimų etikos srityje. Šis tinklas sudaro prielaidas skleisti informaciją apie tyrimų etikos komitetų veiklą Europoje, tobulinti bendrą tyrimų etikos komitetų žinių bazę, formuoti nuoseklias apžvalgas ir nuomones, spręsti naujus iššūkius ir kylančias etikos problemas. EUREC bendradarbiavimo tinklas įkurtas 2005 metais, o į asociacijų registrą įtrauktas 2012 metais.

Baigti

BALTIJOS ŠALIŲ TYRIMŲ ETIKOS TINKLAS

Atnaujinimo data: 2024-01-03