>

6-osios Europos Bendrijos Bendrosios programos remiamamo projekto „EUREC: Europos tyrimų etikos komitetų bendradarbiavimo tinklas“ trumpas aprašymas

(2006 m. gruodis – 2009 m. liepos mėn.)

TIKSLAI:

  1. Bendradarbiavimo tarp Europos tyrimų etikos komitetų tinklo sukūrimas;
  2. Europos Tyrimų etikos komitetų nariams skirtų mokymosi programų, informacijos bei e-mokymosi tobulinimas ir sklaida;
  3. Įvairiausių techninių bei mokslinių įrankių kūrimas, siekiant tobulinti kokybės vadybą kasdieniniame komitų darbe;
  4. Keitimasis įvairių tyrimų rezultatais bei kita susijusia informacija tarp Europos tyrimų etikos komitetų;
  5. Tarptautinių bei vietinių seminarų, konferencijų, darbo grupių organizavimas;
  6. Internetinės svetainės sukūrimas, siekiant tolesnio bendradarbiavimo tarp tyrimų etikos komitetų.

Pagrindinė Lietuvos bioetikos komiteto užduotis šiame projekte - metodinės priemonės, skirtos biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariams, parengimas.

Atnaujinimo data: 2024-01-03