Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V-17 "Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos bioetikos komitete taisyklių patvirtinimo"

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, kuris nustato pacientų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas (pvz., Lietuvos bioetikos komitetą), pacientai turi teisę kreiptis tuomet, kai lieka nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos jų teisės.

Taigi, jeigu Jūsų manymu buvo pažeistos Jūsų teisės - pirmiausia įteikite skundą sveikatos priežiūros įstaigai, o tuo atveju, jei įstaigos sprendimas Jūsų netenkintų, kreipkitės į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas. Gavus netenkinantį sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą, dėl nekokybiškai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rekomenduotume kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o dėl neetiško sveikatos priežiūros specialistų elgesio – į Lietuvos bioetikos komitetą.

Jei skundą pateikiate atvykę į įstaigą, turėtumėte pateikti Jūsų asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), arba jei skundą įteiks Jūsų atstovas - atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu skundą pateikiate siųsdami paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėtos Jūsų asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija arba jei skundą įteiks Jūsų atstovas - atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro ar pacientui atstovaujančio advokato).

Jei iškiltų klausimų arba reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą telefonu 8 5 212 4565 arba el. paštu [email protected]


Daugiau informacijos:

Pacientų teisės

Pacientų teisių apsauga

Atnaujinimo data: 2024-01-02