Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos bioetikos komitete nėra įsteigtų pareigybių, į kurias pretenduojant Lietuvos bioetikos komitetas turi kreiptis dėl informacijos apie pretenduojantį asmenį surinkimo.

Atnaujinimo data: 2023-11-08