Atviri duomenys

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Lietuvos bioetikos komiteto atviri duomenys skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale:

Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus ir išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai

 

Lietuvos biomedicininių ir klinikinių vaistinių preparatų tyrimų statistika

Atnaujinimo data: 2023-12-27