Dokumentų teikimas elektroniniu būdu

Dokumentai, skirti pritarimo liudijimui klinikinio vaistinio preparato tyrimui gauti ar leidimui biomedicininiam (ne vaistų) tyrimui gauti, pateikiami tiesiogiai kreipiantis į atitinkamą RBTEK arba LBEK, per atstumą (atsiunčiant elektroniniu paštu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, paštu ar per pasiuntinį), arba elektroniniu būdu per viešųjų elektroninių paslaugų portalą (Elektroninių valdžios vartų interneto tinklalapį www.epaslaugos.lt).

Dokumentų teikimas elektroniniu būdu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/search?query=bioetikos

Atnaujinimo data: 2024-01-04