Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 2016 m. vasario 18 d. išvada Nr. 4-01-1216.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gegužės 13 d. raštas Nr. ((1.1.20)10-4370)

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. V-659 „Dėl Genetiniams tyrimams paimtų žmogaus kamieninių ląstelių, išgaunamų iš virkštelės ar placentos po vaiko gimimo, ėminių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” 

Atnaujinimo data: 2023-11-08