Nacionalinis tyrimų registras

Nacionaliniame biomedicininių ir vaistų klinikinių tyrimų registre rasite informaciją apie nuo 2010 m. vykdytus ir vykdomus vaistų klinikinius ir kitus biomedicininius tyrimus, informaciją apie jiems leidimą išdavusią instituciją, leidimo datą, tyrimo užsakovą, vykdymą.

Registras leis Jums naudotis paieškos ar duomenų filtravimo funkcijomis. Nacionalinį biomedicininių ir vaistų klinikinių tyrimų registrą administruoja ir palaiko Lietuvos bioetikos komitetas.

Išduotų leidimų atlikti klinikinius tyrimus su medicinos priemone sąraše, pateiktame Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame tinklapyje, rasite informaciją apie vykdomus klinikinius tyrimus su medicinos priemone, leidimo datą, tyrimo užsakovą, tyrimo atlikimo vietą, numatomą tyrimo trukmę.

Atnaujinimo data: 2023-12-27