Korupcijos pasireiškimo tikimybė

2024 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2022 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada ir Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ir mažinimo planas

2020 m. nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo planas.

2019 m. nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo planas.

2017 m.

Atsižvelgę į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. V-556 “Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais”, Lietuvos bioetikos komitete atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: nenustatyta. Nors formaliai pagal du iš septynių vertinimo kriterijų (1-veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų, ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu įstaigos veikloje; 2-naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija įstaigos veikloje), reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, LBEK sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai šios sritys nėra susijusios su viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procedūromis.

2016 m.

Atsižvelgę į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-889 “Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 metais”, Lietuvos bioetikos komitete atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo ir šių tyrimų etinės priežiūros srityje.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: Nepakankamai nuoseklus leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo ir biomedicininių tyrimų etinės priežiūros reglamentavimas.

Atsižvelgus į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rezultatus, Lietuvos bioetikos komitete patvirtintas Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei Lietuvos bioetikos komiteto pritarimų atlikti klinikinius vaistinio preparato tyrimus liudijimų išdavimo ir šių tyrimų etinės priežiūros srityje šalinti, planas.

2015 m.

Atsižvelgę į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-384 “Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2015 metais”, Lietuvos bioetikos komitete atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo ir šių tyrimų etinės priežiūros srityje.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: Nepakankamas pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų išdavimo reglamentavimas dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti klinikinio vaistinio preparato tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ar pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, pateikimo Lietuvos bioetikos komitetui.

Atsižvelgus į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rezultatus, Lietuvos bioetikos komitete patvirtintas Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei Lietuvos bioetikos komiteto pritarimų atlikti klinikinius vaistinio preparato tyrimus liudijimų išdavimo ir šių tyrimų etinės priežiūros srityje šalinti, planas.

 

Atnaujinimo data: 2024-05-27