>

Lietuvos bioetikos komitetas nuo 2011 m. kovo 1 d. kaip vienas iš partnerių dalyvavo 7-osios Europos Sąjungos Bendrosios programos finansuojamame projekte „EURECNET“ (angl. European Research Ethics Committees’ Network). Pagrindiniai projekto tikslai: bendradarbiavimo tarp Europos šalių tyrimų etikos komitetų tinklų plėtojimas, paramos teikimas tyrimų etikos komitetams, steigiantiems tyrimų etikos komitetų tinklus Europos šalyse, kuriose jie dar neįsteigti, parengtų ir Europos šalių tyrimų etikos komitetų nariams skirtų mokymo programų vertinimas ir sklaida, šiuo metu aktualių etinių problemų, kylančių dėl naujų technologijų, mokslo metodikų plėtros, identifikavimas ir ieškojimas galimų jų sprendimų būdų. Dalyvaujant projekte, Lietuvos tyrimų etikos komitetai turėjo galimybę plėtoti bendradarbiavimą su Europos šalių tyrimų etikos komitetais, dalintis patirtimi dėl tyrimų etinės priežiūros. 

Atnaujinimo data: 2023-11-15