>

Teisės aktai, reguliuojantys regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų veiklą