>

Teisės aktai, reguliuojantys klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimą pagal Reglamento (ES) Nr. 536/2014 reikalavimus