>

Teisės aktai, reguliuojantys klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimą pagal Direktyvos 2001/20/EB reikalavimus

TARPTAUTINIAI DOKUMENTAI 

ĮSTATYMAI

 
VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DOKUMENTAI

Kiti teisės aktai skelbiami Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2024-01-02