>

Teisės aktai, reguliuojantys asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymąsi

ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS:

  LIETUVOS RESPUBLIKOSSVEIKATOS  APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 • 2009 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-895 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo;
 • 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 "Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo";
 • 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1672 patvirtinti pavyzdiniai medicinos etikos komisijų nuostatai;
 • 2021 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-1673 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo";
 • 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 "Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 • 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" (su pakeitimais);
 • 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-184 "Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo";
 • 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 132  "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

NACIONALINIAI ETIKOS KODEKSAI

 1. Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodeksas;
 2. Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1673 patvirtintas "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų etikos elgesio kodeksas";
 3. Lietuvos slaugytojo profesinės etikos kodeksas;
 4. Lietuvos akušerių-ginekologų draugijos etikos kodeksas;
 5. Odontologų profesinės etikos kodeksas;
 6. Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-20