>

1. Užtikrinti priemonių, gerinančių informacijos apie biomedicininius (klinikinius) tyrimus prieinamumą, įgyvendinimą, bendradarbiaujant su pacientų organizacijų atstovais.
2. Užtikrinti priemonių, skirtų tobulinti sveikatos priežiūros įstaigų Medicinos etikos komisijų veiklą, įgyvendinimą.
3. Užtikrinti bendradarbiavimą  su klinikinių tyrimų užsakovais, atstovais, tyrėjais klinikinių tyrimų teisinio reguliavimo ir teisinių reikalavimų praktinio taikymo tema.
4. Atstovauti Lietuvai Europos Tarybos Bioetikos komitete (Committee on Bioethics, DH-BIO) ir Europos biomedicininių tyrimų etikos komitetų asociacijoje (EUREC).

Atnaujinimo data: 2023-11-15