>

1. Tobulinti klinikinių vaistinių preparatų, medicinos priemonių ir kitų biomedicininių tyrimų etinio vertinimo procedūras ir teisinį reglamentavimą, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų,   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, taip pat atsižvelgiant į nacionalinio teisinio reglamentavimo pokyčius (įsigaliojusį Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo  įstatymą).

2. Užtikrinti objektyvios informacijos apie klinikinius tyrimus ir gyvybės mokslų industrijos vystymą sklaidą (įgyvendinant Gamtos mokslų industrijos priemonių planą), bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

3. Atsižvelgiant į aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos tikslus, atverti Lietuvos bioetikos komiteto valdomus duomenis, susijusius su leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimu.

4. Atstovauti Lietuvai Europos Tarybos Žmogaus teisių biomedicinos ir sveikatos srityje stebėjimo komitete (Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO)), Europos biomedicininių tyrimų etikos komitetų asociacijoje (EUREC), UNESCO Tarptautiniame bioetikos komitete (International Bioethics Committee (IBC)), kitose tarptautinėse organizacijose.

Atnaujinimo data: 2023-11-15