>

1. Užtikrinti sklandų klinikinių vaistinio preparato tyrimų etinio vertinimo procedūrų ir reikalavimų įgyvendinimą, rengiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 536/2014 2014 m. balandžio 16 d. dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, įsigaliojimui 2021 m.
2. Užtikrinti objektyvios informacijos apie klinikinius tyrimus ir gyvybės mokslų industrijos vystymą sklaidą (įgyvendinant Gamtos mokslų industrijos priemonių planą), bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
3. Užtikrinti priemonių, skirtų tobulinti sveikatos priežiūros įstaigų Medicinos etikos komisijų veiklą, įgyvendinimą.
4. Atstovauti Lietuvai Europos Tarybos Bioetikos komitete (Committee on Bioethics, DH-BIO), Europos biomedicininių tyrimų etikos komitetų asociacijoje (EUREC), kitose tarptautinėse organizacijose.

Atnaujinimo data: 2023-11-15