Darbotvarkė

Skelbiama informacija apie Lietuvos bioetikos komiteto direktorės Astos Čekanauskaitės planuojamus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus susitikimus darbo klausimais).

2024 m. 

sausio 16 d. 15:00 – 16:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

2023 m.

gruodžio 19 d. 15:00 – 16:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

gruodžio 18 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 12 d. 13:00 – 15:00 val. –  dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto (International Bioethics Committee, IBC) posėdyje.

gruodžio 11 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 4 d.  14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 27 – 28 d. - dalyvauja 32-ajame NEC forume Madride, Ispanijoje. Ją pavaduoja vyriausioji specialistė Gabrielė Cibulskaitė.

lapkričio 21 d. 15:00 – 16:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

lapkričio 20 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 13 – 17 d. - dalyvauja dalyvauja Europos Tarybos Žmogaus teisių stebėjimo biomedicinos ir sveikatos srityse komiteto (Steering Committee on Human Rights in the fields of biomedicine and health (CDBIO)) 4-ame plenariniiame posėdyje Rygoje, Latvijoje. Ją pavaduoja vyriausioji specialistė Gabrielė Cibulskaitė.

lapkričio 6 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 3 d. 13:00 – 16:00 val. –  dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto darbo grupė posėdyje.

spalio 31 d. 13:00 – 16:00 val. –  dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto darbo grupė posėdyje.

spalio 30 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 26 – 27 d. – dalyvauja Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro, Lietuvos bioetikos komiteto ir Vertybių ir filosofijos mokslinių tyrimų centro (JAV) tarptautinėje konferencijoje „Visuomenės gerovė, dirbtinis intelektas ir etiniai iššūkiai“.

spalio 25 d. 10:00 – 12:00 val. –  dalyvauja 2024 m. LBEK veiklos planavimo posėdyje.

spalio 23 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 17 d. 15:00 – 16:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

spalio 16 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 11 d. 10:00 – 13:00 val. –  dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimos Sveikatos reikalų klausymuose.

spalio 9 d.  14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 4 d. 10:00 – 13:00 val. –  dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimos Sveikatos reikalų klausymuose.

spalio 3 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja Vilniaus universiteto organizuojamame renginyje „Mokslinio sąžiningumo kultūros formavimas“ (angl. Shaping a Culture of Research Integrity).

spalio 2 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 28 d. 09:00 – 13:00 val. – dalyvauja įstaigų vadovų tinklaveikos renginyje tema „Dilema: Kaip motyvuoti darbuotojus?“.

rugsėjo 26 d. 14:00 – 16:00 val. –  dalyvauja susitikime su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu.

rugsėjo 25 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 18 – 22 d. – dalyvauja 30-oje Tarptaupinio bioetikos komiteto sesijoje, UNESCO būstinėje Paryžiuje, Prancūzijoje. Ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

rugsėjo 13 d. 15:00 – 17:00 val. –  dalyvauja 2024 m. LBEK veiklos planavimo posėdyje.

rugsėjo 11 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 7 d. 15:00 – 16:00 val. –  dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto darbo grupė posėdyje.

rugsėjo 4 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 29  d. 09:00 – 10:00 val. – dalyvauja LRT KLASIKA radijo laidoje "Šviesi ateitis".

                           16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

rugpjūčio 28 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 21 d. 14:00 – 15:00 val. –  dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 26 d. - rugpjūčio 18 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

liepos 24 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 18 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

liepos 17 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 10 d. 11:00 – 12:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

Liepos 3 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 27 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 20 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

birželio 19 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 14 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 12  - 13 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

birželio 5 - 9 d. dalyvauja Europos Tarybos Žmogaus teisių stebėjimo biomedicinos ir sveikatos srityse komiteto (Steering Committee on Human Rights in the fields of biomedicine and health (CDBIO)) 3-ame plenariniiame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje.

gegužės 29 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 26 d. 10:00 – 13:30 val. – dalyvauja 31-jame NEC forume.

gegužės 25 d. 10:30 – 15:00 val. – dalyvauja 31-jame NEC forume.

                         15:00 – 19:00 val. – dalyvauja LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje.

gegužės 24 d. 10:40 – 11:20 val. – dalyvauja LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje.

gegužės 22 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 19 d. 10:00 – 12:00 val. – dalyvauja Lietuvos Geros klinikinės ir Reguliavimo praktikos Asociacijos ir Lietuvos bioetikos komiteto organizuojamoje konferencijoje „Klinikinių tyrimų vykdymo Lietuvoje aktualijos“

gegužės 16 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

gegužės 15 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 12 d. 13:30 – 14:30 val. – dalyvauja pasitarime dėl Genominės medicinos.

gegužės 8 d. 09:30 – 10:30 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 2 - 5 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

balandžio 26 - 27 d. 15:00 – 18:00 val. – dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto darbo grupė posėdyje.

balandžio 24 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

balandžio 19 - 20 d. 15:00 – 18:00 val. – dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto Visuotinės bioetikos ir žmogaus teisių deklaracijos solidarumo ir bendradarbiavimo principų darbo grupė posėdyje.

balandžio 18 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

balandžio 17 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

balandžio 12 d. 09:00 – 10:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

balandžio 3 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 27 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 21 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

kovo 20 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 13 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 7 d. 09:30 – 10:30 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 27 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 21 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

vasario 20 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 17 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

vasario 13 d. 11:00 – 12:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 6 – 10 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

sausio 30 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 23 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 19 d. 08:30 – 14:30 val. – dalyvauja Lietuvos statistikos departamento organizuojamoje Valstybės duomenų konferencijoje.

sausio 17 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

sausio 16 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 12 d. 12:00 – 17:00 val. – skaito pranešimą Komiteto organizuojamuose mokymuose "Biomedicininių tyrimų etinio vertinimo ir vykdymo ypatumai".

sausio 9 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 2 – 4 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

gruodžio 22 d.14:30 - 15:30 val. – dalyvauja susitikime su Armėnijos gydytojų delegacija.

gruodžio 20 d. 13:30 – 14:30 val. – dalyvauja pasitarime dėl Genominės medicinos.

                          16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

gruodžio 19 d.  14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 14 d.  10:00 – 12:00 val. – dalyvauja susitikime su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 15 str. taikymo.

gruodžio 12 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 5 d.  14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 2 d.  13:30 – 14:30 val. – dalyvauja pasitarime dėl Genominės medicinos.

gruodžio 1 d.  14:00 – 15:00 val. – dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto susitikime.

lapkričio 28 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 24 d. 10:00 – 12:00 val. – dalyvauja susitikime su UNESCO atstovu.

lapkričio 21 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 15 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

lapkričio 14 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 8 – 9 d. – dalyvauja 30-jame NEC forume.

lapkričio 7 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 2 – 4 d. – dalyvauja Europos Tarybos Žmogaus teisių stebėjimo biomedicinos ir sveikatos srityse komiteto (Steering Committee on Human Rights in the fields of biomedicine and health (CDBIO)) 2-ame plenariniiame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje.

spalio 28 d. 11:00 – 12:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 24 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 18 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

spalio 17 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 14 d. 09:30 – 12:10 val. – dalyvauja LR Akademinės etikos ir procedūrų tarnybos kasmetinėje konferencijoje “Etika akademinėje aplinkoje 2022”.

spalio 11 d. 11:00 – 11:30 val. – dalyvauja susitikime su VU biobanko atstovais.

spalio 10 d.13:30 – 14:30 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

                    15:00 – 17:00 val. – dalyvauja susitikime su Armėnijos gydytojų delegacija.

spalio 3 d.  14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 30 d. 13:00 – 15:00 val. – dalyvauja viešojo sektoriaus ir valstybės tarnybos reformos pristatyme.

rugsėjo 27 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 19 – 23 d.  dalyvauja 29-oje Tarptaupinio bioetikos komiteto sesijoje, UNESCO būstinėje Paryžiuje, Prancūzijoje.

rugsėjo 16 d. 11:00 – 12:00 val. – dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontroliere Dr. Loreta Tauginiene.

rugsėjo 12 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 7 d. 15:00 – 16:00 val. – dalyvauja tarpinstituciniame Biobanko mėginių išdavimo tvarkos aptarime.

rugsėjo 6 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

rugsėjo 5 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 29 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 24 – 27 d. – dalyvauja 34-oje Europos medicinos ir sveikatos priežiūros filosofijos konferencijoje Varšuvoje, Lenkijoje.

rugpjūčio 22 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 16 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 1 – rugpjūčio 12 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

liepos 26 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

liepos 21 – 25 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

liepos 18 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 11 – liepos 15 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

liepos 4 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 27 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 21 d. 13:00 – 15:00  dalyvauja susitikime su Vilniaus ir Kauno regioniniais biomedicininių tyrimų etikos komitetais.

                      16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

birželio 20 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 9 – 14 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

gegužės 31 - Birželio 3 d. - dalyvauja CDBIO 1-ajame plenariniame posėdyje.

gegužės 30 d. 7:00 – 7:10 val. – interviu LRT laidai "Ryto garsai".

                        14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 23 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 17 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

                         16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

gegužės 13 d. 10:30 – 14:00 val. – dalyvauja 29-jame NEC forume.

gegužės 12 d. 10:30 – 18:00 val. – dalyvauja 29-jame NEC forume.

gegužės 9 d.  14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gegužės 5 d.  14:00 – 15:00 val. – dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo patariamosios grupės susitikime.

gegužės 2 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

balandžio 25 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

balandžio 19 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

                           16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

balandžio 11 –  15 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

balandžio 8 d. 08:45 – 12:15 val. – dalyvauja renginyje "Viešojo sektoriaus aktualijos ir ateities pokyčiai/sprendimai".

balandžio 7 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo patariamosios grupės susitikime.

balandžio 4 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 28 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 21 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 18 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo patariamosios grupės susitikime.

kovo 15 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

kovo 14 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

kovo 7 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 28 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 23 d. 13:00 – 15:00 val. – dalyvauja Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje.

vasario 21 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.,

vasario 15 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

vasario 14 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 7 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

vasario 3 d. 15:00 – 17:00 val. – dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo patariamosios grupės susitikime.

vasario 2 d. 12:00 – 13:00 val. – dalyvauja susitikime LR Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo.

sausio 31 d. 09:00 – 10:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 25 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja susitikime su "Kurk Lietuvai". 

sausio 24 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 18 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

                      16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

sausio 17 d. 14:00 – 16:00 val. – dalyvauja KU Leuven universiteto organizuojamoje tarptautinėje diskusijoje susijusioje su elektroniniu informuotu sutikimu.

sausio 10 d. 09:00 – 10:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

sausio 3 - 5 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

gruodžio 27 –  29 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

gruodžio 21 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

gruodžio 20 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 16 d. 11:00 – 12:30 val. – susitinka su Serbijos Respublikos Biomedicinos direktorato delegacija.

gruodžio 14 d. 11:00 – 14:00 val. – dalyvauja EUREC nuotoliniame susitikime.

gruodžio 13 d. 09:00 – 10:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 6 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

gruodžio 2 - 3 d.  – dalyvauja UNESCO IBC 28-je sesijoje.

lapkričio 29 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 22 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 19 d. 10:30 – 16:50 val. – dalyvauja 28-jame NEC forume.

lapkričio 18 d. 11:00 – 18:00 val. – dalyvauja 28-jame NEC forume.

lapkričio 16 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

lapkričio 15 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 8 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

lapkričio 2 - 4 d. – dalyvauja Europos Tarybos 19-ame Bioetikos komiteto (DH-BIO) posėdyje.

spalio 25 - 29 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

spalio 19 d. 13:00 – 16:00 val. – dalyvauja priverstinio hospitalizavimo alternatyvų plano tarpžinybiniame renginyje.

                     16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

spalio 18 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 14 d. 13:00 – 15:00 val. – skaito prenešimą konferencijoje su Lietuvos gerosios klinikinės ir reguliavimo praktikos asociacija.

spalio 11 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

spalio 5 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

spalio 4 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 27 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 24 d. 14:00 – 18:00 val. – dalyvauja IGBC 12-oje sesijoje. 

rugsėjo 23 d. 14:00 – 15:30 val. – dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl priverstinio hospitalizavimo.

                       15:30 – 18:00 val. – dalyvauja IGBC 12-oje sesijoje.

rugsėjo 20 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 17 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

rugsėjo 15 d. 10:00 – 12:00 val. – dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimo.

rugsėjo 14 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja susitikime su regioniniais komitetais dėl veikos organizavimo.

rugsėjo 13 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugsėjo 9 - 10 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

rugsėjo 6 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 30 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 23 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

rugpjūčio 16 - 20 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Natalija Kancevičienė.

rugpjūčio 9 - 13 d.  Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

rugpjūčio 3 d. 13:00 – 14:00 val. – dalyvauja susitikime su Valstybine akreditavimo sveikatos prieziuros veiklai tarnyba ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

rugpjūčio 2 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 29 d. 12:00 – 14:00 val. – dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projekto rengimo.

liepos 27 d. 16:00 – 17:00 val. – dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

liepos 26 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 21 d. 10:00 – 11:00 val. – dalyvauja posėdyje dėl Lietuvos pozicijos dėl Ovjiedo konvencijos Papildomo protokolo dėl asmenų su psichikos negalia teisių apsaugos juos priverstinai gydant ar hospitalizuojant.

                     14:00 – 15:00 val. – dalyvauja pasitarime su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovais.

liepos 19 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 12 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

liepos 7 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 28 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 21 - 25 d.  Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

birželio 15 d. 12:00 – 13:00 val. – dalyvauja diskusijoje dėl el.sutikimo (eConcent) taikymo atliekant klinikinius tyrimus.

birželio 14 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 9 d. 12:30 – 12:55 val. – dalyvauja Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdyje dėl Ovjiedo konvencijos Papildomo protokolo dėl asmenų su psichikos negalia teisių apsaugos juos priverstinai gydant ar hospitalizuojant.

birželio 7 d. 14:00 – 15:00 val. – dalyvauja vidiniame pasitarime.

birželio 1-4 d. 09:30 – 13:00 val. – dalyvauja 18-liktame plenariniame DH-BIO posėdyje.

gegužės 31 d. 09:00 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

                       14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

gegužės 27 d. 14:30 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Vokietijos etikos taryba organizuojamame viešąjame klausyme „Pasirengimas pandemijai ir reagavimo perspektyvos“.

gegužės 26 d. 11:40 – 13:10 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja posėdyje dėl Lietuvos pozicijos dėl Ovjiedo konvencijos Papildomo protokolo dėl asmenų su psichikos negalia teisių apsaugos juos priverstinai gydant ar hospitalizuojant.

gegužės 25 d. 14:00 – 19:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja EUREC organizuojamame simpoziume „Tyrimų etikos vertinimo iššūkiai - Afrikos ir Europos patirtis“.

gegužės 24 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

gegužės 19 - 20 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja 27-ąjame nacionaliniame etikos tarybų forume Lisabonoje, Portugalijoje.

gegužės 19 d. 10:30 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

gegužės 18 d.10:00 – 11:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja posėdyje dėl Lietuvos pozicijos dėl Ovjiedo konvencijos Papildomo protokolo dėl asmenų su psichikos negalia teisių apsaugos juos priverstinai gydant ar hospitalizuojant.

                       16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

                       17:00 – 18:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto mokymuose biomedicininių                            tyrimų ekspertų grupei "Su medicinos priemonių ir žmonems skirtu vaistų reglamentų įsigaliojimu susiję pokyčiai".

gegužės 17 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

gegužės 12 d. 10:30 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

                        14:00 – 18:00 val. – direktorė A. Čekanauskaitė veda mokymus akademinio sąžiningumo tema.

gegužės 10 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

gegužės 5 d. 10:30 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

gegužės 4 d. 12:00 – 13:00 val.– direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja konsultacijoje dėl eConsent panaudojimo neintervenciniame biomedicininiame tyrime su persirgusiais lengva/vidutine Covid 19 forma.

gegužės 3 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

balandžio 30 d. 11:00 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja pasitarime su psichikos sveikatos priežiūros specialistais.

balandžio 29 d. 15:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja susitikime su Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacija dėl medikamentinio aborto ir Levonorgestrolio kompensavimo klausimų.

balandžio 28 d. 10:30 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

balandžio 26 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

                          17:00 – 18:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja MRU Teisės mokyklos studentų patyriminio mokymosi                             vakare.

balandžio 22 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja susitikime su Vilniaus regioniniu biomedicininių tyrimų komitetu ir Kauno regioniniu biomedicininių tyrimų komitetu dėl Klinikinių tyrimų naujų procedūrų pristatymo.

balandžio 20 d. 16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

balandžio 14 d. 10:30 – 12:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

balandžio 12 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

balandžio 7 d. 13:00 – 16:30 val. – direktorė A. Čekanauskaitė veda mokymus akademinio sąžiningumo tema.

balandžio 6 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

kovo 31 d. 10:30 – 12:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės, dėl ASPĮ darbuotojų Etikos ir (ar) elgesio kodekso ar taisyklių ir(ar) pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų parengimo, posėdyje.

kovo 29 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

kovo 22 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

kovo 16 d. 16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

                   17:00 – 20:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja I-Consent projekto gairių aptarime.

kovo 15 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

kovo 8 d.  10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

kovo 5 d. 16:00 – 18:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbiniame seminare "Dirbtinio intelekto sistemos ir metodai: etinių pasekmių sprendimai Europoje“.

kovo 3 d. 14:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių pristatyme.

kovo 2 d. 11:00 – 13:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja DH-BIO internetiniame seminare "COVID-19 ir viešos diskusijos - išmoktos pamokos ir pasirengimas".

vasario 24 d. 12:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos komieteto sesijoje.

vasario 23 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

                       12:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja UNESCO Tarptautinio bioetikos                                        komieteto sesijoje.

vasario 17 d. 16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

vasario 15 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

vasario 8 d. 09:30 – 10:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

vasario 1 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

sausio 28 d. 13:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja mokymuose mokslinio sąžiningumo tema.

sausio 25 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

sausio 22 d. 11:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Europos komisijos seminare "EU4Health Programme 2021-2027, the vision for a healthier European Uninion"

sausio 21 d. 09:00 – 13:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja ir skaito pranešimą "Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros sistema Lietuvoje" Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuotoje konferencijoje "Iš laboratorijos į rinką: ikiklinikiniai tyrimai ir klinikiniai tyrimai".

sausio 19 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

                      16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

sausio 13 d.  16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja susitikime dėl žmogaus genomo redagavimo klausimų su VU Biotechnologijų instituto mokslininkais.

sausio 12 d. 09:00 – 10:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja susitikime su "GoVTech laboratorijos" atstovais.

sausio 11 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

sausio 4 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Gruodžio 21 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Gruodžio 17 d. 15:00 – 18:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja 27-tojoje UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto sesijoje.

Gruodžio 15 d. 16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

Gruodžio 14 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Gruodžio 9 d. 13:30 – 15:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl vaistinio preparato levonorgestrelio kompensavimo.

Gruodžio 7 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Gruodžio 2 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja pasitarime dėl medicinos psichologo etikos reikalavimų.

Lapkričio 30 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Lapkričio 25 d. 15:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Kauno regioninio biomedicininių tyrimų komiteto posėdyje.

Lapkričio 24 d. 14:30 – 15:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl vaistinio preparato levonorgestrelio kompensavimo.

16:15 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų komiteto posėdyje.

Lapkričio 23 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Lapkričio 18 – 20 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja 26-ąjame Nacionalinės etikos tarybos forume Berlyne, Vokietijoje.

Lapkričio 17 d. 16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

Lapkričio 16 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Lapkričio 9 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Lapkričio 3 d. 14:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Lapkričio 2 – 6 d. Direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja DH-BIO plenariniame posėdyje.

Spalio 28 d. 14:30 – 16:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės posėdyje dėl vaistinio preparato levonorgestrelio kompensavimo 

Spalio 26 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Spalio 19 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Spalio 15 d. 13:00 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja konferencijoje aktualiomis biomedicininių  tyrimų temomis.

Spalio 13 d. 14:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja darbo grupės susirinkime.

Spalio 12 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

15:00 – 16:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto 2021 m. veiklos aptarimo                            posėdyje.

Spalio 9 d. 10:00 - 11:30 val. - direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Europos Tarybos Bioetikos komiteto (Committee on Bioethics, (DH-BIO)) nuotoliniame posėdyje dėl genomo redagavimo technologijų.

Spalio 5 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Spalio 1 d. 10:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja "Virt2ue: training the trainer" kursuose.

Rugsėjo 29 d. 10:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja "Virt2ue: training the trainer" kursuose.

Rugsėjo 28 d. 10:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja "Virt2ue: training the trainer" kursuose.

 14:30 – 15:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Rugsėjo 23 d. 12:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja PRO-ethics seminare apie etikos vaidmenį mokslinių tyrimų ir naujovių srityje.

Rugsėjo 22 d. 10:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja "Virt2ue: training the trainer" kursuose.

Rugsėjo 21 d. 15:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Rugsėjo 15 d. 20:00 – 22:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Omano nacionalinio bioetikos komiteto organizuojamame nuotoliniame seminare "COVID-19 vaccine: A Solution or a Problem? Ehtical Considerations in COVID-19 Vaccine Development, Distribution, and Deployment".

Rugsėjo 14 d.10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

14:00 – 15:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto 2021 m. veiklos aptarimo                            posėdyje.

Rugsėjo 11 d. 14:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja internetiniame seminare "2020 Global Summit Webinars on global and local experiences for health care and research in the context of COVID-19". Seminaro metu bus pateikta nacionalinių etikos komitetų atnaujinta informacija apie pagrindinius klausimus, kurie kilo susidūrus su COVID-19.

Rugsėjo 9 d. 14:00 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja diskusijoje su pacientus atstovaujančiomis organizacijomis dėl viešai prieinamos informacijos apie vykstančius biomedicininius tyrimus prieinamumo kokybės gerinimo ir gyventojams skirto leidinio apie tiriamųjų teises ir dalyvavimo biomedicinininiuose tyrimuose ypatumus.

Rugsėjo 8 d. 16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

Rugsėjo 7 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

15:00 – 17:00 – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja pasitarime Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie LR                    Sveikatos apsaugos ministerijos dėl klinikinių biologinės terapijos vaistinių preparatų tyrimų.

Rugsėjo 4 d. 8:20 – 12:00 val.  – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitečio posėdyje.

Rugpjūčio 31 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Rugpjūčio 28 d. 12:25 – 14:00 – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitečio posėdyje.

Rugpjūčio 24 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Rugpjūčio 20 d. 13:00 – 13:30 – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja pasitarime LR Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl medikų psichikos sveikatos plano įgyvendinimo priemonių.

15:30 – 17:00 – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja pasitarime dėl vakcinos nuo COVID-19                                  ligos pirkimo organizavimo.

Rugpjūčio 18 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Liepos 27 d. – Rugpjūčio 14 d.  Direktorė Asta Čekanauskaitė atostogauja, ją pavaduoja vyriausioji specialistė Vilma Lukaševičienė.

Liepos 24 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Europos tyrimo projekto "Electronic personalized informed consent" interviu.

11:00 – 12:00 val. - direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja  Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių                         tyrimų investicijų  pakomitečio posėdyje.

Liepos  17 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Liepos 13 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Liepos 3 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Liepos 2 d. 10:00 – 11:30 val. - direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja susitikime su Lietuvos Geros klinikinės ir reguliavimo praktikos asociacija.

Birželio 30 d. 14:30 – 16:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Europos tarybos Bioetikos komiteto seminare „Promoting health literacy in the context of a pandemic: relevance and challenges“.

Birželio 29 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

15:00 – 17:00 val. - direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja pirmajame UNESCO ir Lietuvos mokslo                           tarybos konsultacijų grupės posėdyje.

Birželio 26 d. 15:30 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Europos tarybos Bioetikos komiteto seminare „COVID-19 testing – key human rights and ethical concerns“.

Birželio 25 d. 10:00 – 16:15 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja Europos Komisijos klinikinių tyrimų grupės posėdyje (European commission Meeting of the expert group on clinical trials)

16:30 – 18:30 – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja UNESCO susitikime skirtame aptarti                                rengiamą Rekomendaciją dėl dirbtinio intelekto etikos (Experts view to the future recommendation on the Ethics of                            Artificial Intelligence)

Birželio 22 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

Birželio 19 d. 14:30 – 15:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja pasitarime dėl COVID-19 ėminių perdavimo biobankams.

Birželio 18 d. 10:30 – 12:30 val. ir 15:00 – 17:00 val.  direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja 25-ajame Europos nacionalinių etikos komitetų forume (25th Forum of the National Ethics Councils (NEC) and the European Group on Ethics in Science and new Technologies (EGE)).

13:00 – 14:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė su komiteto specialistais dalyvauja LR Sveikatos apsaugos ministerijoje vyksiančiame pasitarime dėl biologinės terapijos klinikinių tyrimų.                         

Birželio 16 d. 10:30 – 11:30 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu  būdu dalyvauja posėdyje su LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl biologinės terapijos klinikinių tyrimų.

16:00 – 17:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja biomedicininių tyrimų paraiškų svarstymo posėdyje.

Birželio 15 d. 10:00 – 11:00 val. – direktorė Asta Čekanauskaitė dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto veiklos planavimo posėdyje.

11:00 – 12:00 val.  – direktorė Asta Čekanauskaitė nuotoliniu būdu dalyvauja posėdyje dėl chemiliuminescencinių                              tyrimų ir ėminių perdavimo biobankams.

Atnaujinimo data: 2024-01-03