>
2022-11-10

Atnaujintos rekomendacijos dėl klinikinių vaistinių preparatų tyrimų II dalies dokumentų ir pavyzdinių formų

2022 m. spalio 18 d. Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdžio sprendimu buvo atnaujintos Lietuvos bioetikos komiteto rekomendacijos dėl klinikinio vaistinio preparato tyrimo II dalies dokumentų, kurios Lietuvos Respublikai turėtų pateikti užsakovas ar jo įgaliotas atstovas, norėdamas gauti leidimą vykdyti klinikinį vaistinio preparato tyrimą Lietuvos Respublikoje, sąrašo ir pavyzdinių formų (toliau – Rekomendacijos) papildant jas nauja Tyrėjų kvalifikacijos aprašymo ir patvirtinimo, kad tyrėjų kvalifikacija atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 536/2014 ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, forma

Atnaujintos Rekomendacijos skelbiamos Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainėje.